Produkty a služby včetně finančních nástrojů nabízených společností iFOREX jsou v České republice, na Slovensku a v Maďarsku zajištěny eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (Rákoczi út 42, 1072 Budapest, Madársko), společností schválenou a regulovanou Maďarskou národní bankou pod licenčními čísly III/73.059/2000. a III/73.059-4/2002.

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt, převádí realizaci pokynů k provedení příkazů svých klientů zadaných v platformě pro online obchodování, na společnost iCFD Ltd. (se sídlem : Corner of Agiou Andreou and Eleftheriou Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, 2nd Floor, Office 201, 3035 Limassol, Cyprus, licenční číslo: CySEC 143/11).

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75.6 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Materiály obsažené na této stránce jsou určeny pouze k inzertním a marketingovým účelům a nesmí být nijak vykládány, výslovně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční rady, doporučení nebo návrhy investiční strategie týkající se finančního nástroje, a to jakkoli. Dále byste si měli být jisti, že máte dostatek času na aktivní správu svých investic. CFD jsou derivační finanční nástroje, jejichž cena je odvozena od ceny základního aktiva nebo na základě smlouvy, k níž se CFD vztahuje (např. měny, komodity, index, atd.). Derivační finanční nástroje a související trhy jsou značně proměnlivé. Ceny CFD a souvisejících nástrojů se mohou rychle měnit a mohou odrážet nepředvídané události nebo změny, včetně těch ekonomických, které klient ani iFOREX nemůže ovlivnit. Uvedené ceny nebo informace se mohou lišit a měnit v závislosti na tržních podmínkách. Při investici do produktů společnosti denominovaných v jiné měně než je měna státu, v němž žijete, se může návratnost snížit nebo zvýšit a to v důsledku měnových výkyvů. Jakékoli údaje o výkonnosti nebo simulované výkonnosti v minulosti, které jsou součástí inzerce publikované iFOREX nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Všechny názvy, snímky a osobní údaje osob zobrazených jako obchodníci v inzerci, které se týkají výkonnosti v minulosti, jsou uvedeny pouze za účelem prezentace, a nejde o skutečné obchodníky, kteří prováděli transakce (skutečné údaje má v držení v rámci ochrany osobních údajů společnost iFOREX). Všechny názory vyjádřené obchodníky nejsou skutečnými svědectvími, ale spíše jde o zobrazení skutečného výkonu v minulosti. Veškeré uváděné obchody jsou vybrány z minulých úspěšných obchodů a nejsou spolehlivým ukazatelem všech minulých nebo budoucích obchodů. 

© 2014-2020 iFOREX. Všechna práva vyhrazena.

Všechny obchodní značky, které se objeví na těchto webových stránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.